Καρβασαράς Καρδίτσας, 1120μ.
φωτογραφία: @demetreskranias